Indhold

Forældresamarbejdet


Vi ønsker en god forældrekontakt igennem åbenhed og dialog forældre og personale imellem, så gensidige forventninger synliggøres.

I hverdagen udmønter det sig bl.a. i:

 • der bliver taget godt imod barnet, når barnet kommer, og sagt pænt farvel når barnet hentes.
 • at forældre og personale husker at udveksle beskeder, der har betydning for barnets hverdag.
 • at forældre får god information på Tabulex i form af  nyheder, månedsplan, årsplan, opslag, billeder


I Snurretoppen har vi:

 • forbesøg inden start i institutionen
 • forældresamtaler 1 gang om året
 • forældresamtale ved start, efter 3 - 4 mdr.
 • forældresamtale inden skolestart
 • forældresamtale efter behov
 • forældremøde
 • mulighed for at deltage i Områdebestyrelsen, forældreråd.
 • sommerfest
 • julearrangement

Vi forventer at forældrene kontakter pædagogisk leder eller personalet, hvis i har spørgsmål eller undres i forhold til institutionens praksis og Jeres børns hverdag.

I løbet af jeres barns tid i børnehaven, tilbyder vi forskellige samtaler:

 • Efter ca. 3-6 mdr. som opfølgning på opstart
 • Når barnet er ca. 4 år
 • Når barnet er førskolebarn, tilbydes samtale i løbet af efteråret.

Derudover tilbydes der samtaler efter behov.

Du kan læse om vores retnigslinjer for  forældresamarbejde i vuggestuer og børnehaver her (pdf)