Forretningsorden


Forretningsorden for Forældrerådet, Snurretoppen, Bramming Området

Stk.1. Pædagogisk leder indkalder til møde, som afholdes  efter valg af forældrerepræsentanter til forældrerådet.

Stk.2. Der afholdes højest 4 forældrerådsmøder om året. Suppleanter for forældrerådsrepræsentanter er velkomne til at deltage i møderne.

Stk.3. Afbud til forældrerådsmøder meldes til pædagogisk leder.

Stk.4. Pædagogisk leder udsender forslag til dagsorden for møderne.  

Stk.5. Pædagogisk leder er forældrerådets sagsbehandler og er ansvarlig for, at der under møderne føres referat over forældrerådets beslutninger.

Stk.6. Referatet gøres tilgængelig efter mødet på Tabulex.

Stk.7. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden, afgøres af Områdelederen.

 

Snurretoppen 2016