Ferietilmeldinger


Af hensyn til planlægning af personalets ferie, vikarer, indkøb af mælk, aktiviteter mm, er det vigtigt vi ved, hvornår jeres barn holder ferie.

Det er af stor betydning for os, at I overholder deadlines for sidste tilbagemeldings frist vedr. ferieperioder.

Efter deadline kan der ikke længere skrives inde i tabulex.

Vi har lukket på helligdage.