Personalet

Personalet

Rikke Bloch Pædagogisk leder (TLF: 29 46 95 20)

Susanne Marie Enevoldsen Pædagog

Helle Gade Birk Sommerlund Pædagogisk assistent

Katrine Sørensen Pædagog

Morten Kristensen Pædagogmedhjælper

Lone Schilling Pædagogisk assistent

Jeg og mine medarbejdere ønsker sammen med jer, at skabe et tæt samarbejde omkring barnets hverdag. Et samarbejde, der bygger på gensidig respekt og forståelse, hvor målet for os er at skabe de bedste rammer for barnet. Børnene er små forskellige personligheder, som alle har brug for nærværende voksne, der kan skabe trivsel i omgivelserne, der giver plads til udvikling, leg, læring.